Доставка
  1. Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представени в онлайн магазинът на Microinvest - www.pos.microinvest.net, като след избирането им, те автоматично се добавят към електронната кошница на Потребителя. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
  2. Доставка:

За градове на територията на РБългария се заплаща доставка на избраната куриерската фирма, която се определя в зависимост от теглото и размерите на закупените продукти. Срокът на доставка е до 5 работни дни, след потвърждаване на плащането.

  1. www.pos.microinvest.net има правото да променя цените на предлаганите стоки и/или услуги, по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на потвърждаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата в момента. 
  2. Преди потвърждаване на Поръчката, потребителят има право да прави промени в своята кошница на избраните от него стоки и услуги. 
    При потвърждаване на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с www.pos.microinvest.net, касаещи конкретната покупка и покрити от Общите условия, публикувани на Сайта. 
  3. www.pos.microinvest.net следи за навременното качване и актуализиране на цените и условията за покупка на всички публикувани стоки и услуги на Сайта. При допуснати технически грешки в публикуването на продуктите, www.pos.microinvest.net има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен за да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя в техния пълен размер, ако има такива. 
  4. Доставката на поръчаните стоки се извършва единствено спрямо избрания от Потребителя начин и съобразно посочените от него за дадения продукт или услуга срокове на доставка. При проблем с доставката и/или невъзможност за нейното осъществяване, www.pos.microinvest.net своевременно уведомява Потребителя за това. 
  5. Плащане на закупени стоки и услуги. При плащане по банков път, с кредитна или дебитна карта, Потребителят превежда сума равна на стойността на направената поръчка. След потвърждаване на плащането се изпращат и доставят поръчаните стоки и услуги. Ако клиентът иска да върне частично или изцяло закупените от него стоки в определения от закона 14-дневен срок, www.pos.microinvest.net се задължава да възстанови частично или изцяло преведената от Потребителя сума.  
  6. При плащане с наложен платеж или в брой на заявените стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на www.pos.microinvest.net или на негов представител, извършващ доставката, пълната стойност на поръчката. Ако клиентът иска да върне частично или изцяло закупените от него стоки в определения от закона 14-дневен срок, Microinvest.net се задължава да възстанови частично или изцяло преведената от Потребителя сума.